Süre: 1 – 2 GÜN

Çalışma, günümüzde kullanılan İK planlamaları ve bu planlamalar çerçevesinde işe alınacak çalışan seçimi için kullanılacak sistemin detaylarını içermektedir.

Kimler Katılmalı:

İnsan kaynakları departmanı çalışanları ve sistemin kurulumunda aktif rol alacak çalışanlar.

Amaç:

Günümüzde kullanılan İK planlama sistemlerinin incelenmesi. İşletme için uygun olan insan kaynakları planlamasının yapılabilmesi. İşe alınacak çalışanın seçimi için kullanılacak sistemin detaylarının belirlenmesi.

İçerik:

 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • Mülakat Nedir?
 • Mülakatın Temel Özellikleri ve Önemi
 • Planlama ve Hazırlık
 • İş ve Pozisyon İle İlgili Ön Hazırlık
 • Görüşme Ortamının Hazırlanması
 • Görüşme Teknikleri
 • Mülakat Akışı
 • Mülakat Soru Tipleri
 • Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
 • Yanıtlar Ne Zaman İrdelenir?
 • Dinleme
 • Not Alma
 • Mülakatı Kapatış
 • Mülakatta Yapılan Hatalar
 • Referans Araştırması
 • Adaylara Geri Bildirim