Bütünsel danışmanlık adı altında yürüttüğümüz çalışmalarda organizasyonlara uzun soluklu ve tam kapsamlı kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Eğitim ve geliştirme çalışmaları öncelikle organizasyon analizleri yapılarak planlanmaktadır. Verilen eğitim ve hizmetlerin takibi yapılır ve geri bildirimlerle değerlendirilir.

Planlı ve programlı yürütülen bu çalışmalarımızın beli başlı adımlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Gerek yönetim, gerekse çalışan düzeyinde karakter analizleri yapmak ve raporlamak,
  • Karakter çözümlemelerine dayalı görev tanım ve dağılımlarını düzenlemek,
  • Eğitim ihtiyaç analizi ve değerlendirmesi ile eğitim planlaması yapmak,
  • Performans ve kariyer yönetimi çalışmalarını yürütmek,
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında gerekli eğitimleri vererek düzenli danışmanlık hizmeti sunmak,
  • Hizmet sonrasında kurumsal koçluk çalışmaları ile organizasyon gelişimini takip etmek.
  • Her türlü kurumda çalışan memnuniyeti anketleri hazırlamak ve uygulamak.