Süre: 1 GÜN

Eğitimde, iş süreçleri ele alınır. Bu süreçlerde planlama ve raporlama aşamalarında yetkin kadrolar yetiştirmek hedeflenir. Katılımcılar kurum içerisindeki süreçleri analiz edebilecekler ve bu analizlerin sonuçlarına göre gerekli olan iş gücünü planlayabileceklerdir.

Kimler Katılmalı:

İK Departmanı çalışanları, yöneticiler, amirler, kendi işinde uzman konumunda olanlar.

Amaç:

Kurumlarda iş süreçlerinin net olarak tanımlanması ve bu tanımlamalar doğrultusunda kadroların oluşturulması.

İçerik:

  • İş Analizi
  • Örgüt-Birey İlişkisi
  • İş Analizinde Bilgi Toplama Yöntemleri
  • İş analizi Ne Zaman Yapılır?
  • İş Analizi – İş Değerleme Bağıntısı
  • İş Değerlendirme Nedir?
  • İş Değerleme Yöntemleri
  • Süreçlerin Belirlenmesi
  • İş ve Görev Tanımlamalarının Belirlenmesi
  • Kişisel Yetkinliklerinin Belirlenmesi