Süre: 1-2 GÜN

Katılımcılar, problem kavramına genel bakış, yaratıcı problem çözme modeli, karar alma  yöntemleri, yaratıcılık konularında bilgi sahibi olacak ve işletmede bu konu ile ilgili sistem kurabileceklerdir.

Kimler Katılmalı:

Tüm pozisyondaki ve kademedeki çalışanlar.

Amaç:

Problemin tespiti, problemi çözme ve karar alma teknikleri konusunda yöntem ve ipuçları belirlenmesi.

İçerik:

  • Problem Nedir?
  • Problem Nasıl Çözülemez?
  • Problem Çözmede Kullanılan Teknikler
  • Yaratıcı Problem Çözme Modeli
  • Karar Alma Modeli
  • Karar Almada Başarısızlık Nedenleri
  • Yaratıcılık