Süre: 1 GÜN

Katılımcıların, kariyerlerinde hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracak bir haritadır. Çalışanların sahip oldukları yetkinlikler ile ulaşmak istedikleri hedeflere nasıl gideceklerinin planlanması konularını kapsamaktadır.

Kimler Katılmalı:

Kurumdaki tüm çalışanlar.

Amaç:

Katılımcıların, kariyerlerinde ulaşmak istedikleri hedeflerin belirlenmesi ve bir yol haritasının oluşturulması. Çalışanların; fırsatların, seçeneklerin ve sonuçların farkına varmalarını, kariyer hedeflerini belirlemelerini, bu hedeflere ulaşmada yön ve zaman tespiti yapmalarını sağlayacak iş, eğitim ve diğer geliştirmeye yönelik faaliyetleri programlayabilmeleri.

İçerik:

 • Kariyerin Tanımı
 • Neden Kariyer Yönetimi?
 • Kariyer Yönetiminin Süreç İçerisindeki Yeri
 • Kariyer Planlama
 • Kariyer Planlamaya Neden İhtiyaç Duyulur?
 • Kariyer Planlamasında Hangi Amaçlara Hizmet Edilir?
 • Kariyer Planlama Süreci ve Aşamaları
 • Kariyer Planlamada Teknik ve Sistemler
 • Kariyer Planlamada Çalışanın ve Yöneticinin Rolü
 • Bireysel Kariyer Planlama Süreci
 • Kariyer Planlaması Sürecinde Çalışan-Yönetici İlişkisi