Süre: Proje

İnsan kaynakları uzmanları ve adayları için sürecin tamamına yönelik bir eğitimdir. Planlama, performans, raporlama ve sorun çözmede uzmanlar yetiştirmek hedeflenir. Katılımcılar iş ve işgücü arasındaki bağı güçlendirecek çözümler geliştirebilir.

Kimler Katılmalı:

İnsan Kaynakları alanında çalışan uzmanlar ve bu pozisyona aday çalışanlar.

Amaç:

Personel Yönetimi ile İnsan Kaynakları Yönetimi arasındaki fark gözetilerek sürecin tamamına hakim, bilgiye dayalı, planlama ve performans odaklı uzmanlaşmanın sağlanması.

İçerik:

 • Modül 1: İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış
  • İKY’nin Tanımı, Önemi ve Tarihsel Gelişimi
  • Personel Yönetimi ve İKY arasındaki farklar
  • Rekabetçi Avantaj Açısından İKY
  • İç ve Dış Çevre Faktörlerinin İKY üzerine etkisi
  • İnsan Kaynakları Stratejisi nedir?
  • İnsan Kaynakları Departmanı ve Yöneticisinin sorumlulukları
  • İKY Süreçleri ve Entegre İKY Modeli
 • Modül 2: İnsan Kaynakları Yönetiminde Süreçlerin Analizi
  • Süreçlerin Belirlenmesi
  • İş ve Görev Tanımlamalarının Belirlenmesi
  • Kişisel yetkinliklerinin Belirlenmesi
 • Modül 3: İnsan Kaynakları Planlaması, İşe Alma ve Yerleştirme
  • İnsan Kaynakları Planlaması
  • İşe Alma ve Yerleştirme
  • Değerlendirme Merkezi
  • Oryantasyon
 • Modül 4: Performans Yönetim Sistemi
  • Performans Değerlendirme ve Kullanım Amaçları
  • Performans Değerlendirme Yöntemleri (Hedeflerle Yönetim, Hedef+Yetkinlik Bazlı Yönetim, 360 derece vs.)
  • Performans Değerlendirme Formu Tasarımı
  • Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar
 • Modül 5: Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama
  • Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama
  • Kurumsal Yetkinliklerin Belirlenmesi ve Tanımlanması
  • Pozisyon-Yetkinlik Matrisi
  • Eğitim İhtiyaçlarının Kaynakları
  • Performans Yönetimi ve Kariyer Planlama ile İlişkileri
  • İhtiyaçların Birleştirilmesi
  • Piyasa Araştırması
  • Takvim oluşturma ve Bütçeleme
  • Eğitim etkinliği ölçme ve Değerlendirme
 • Modül 6: Ücretlendirme ve Bordrolama
  • Ücretlendirmede Ana İlkeler: İç dengenin Korunması, Piyasa Koşullarına Uygunluk
  • Ücret Türleri: Baz(Kök) Ücret, Özendirici Ücretler
  • Ücret Sistemleri: Kıdem Bazlı Ücretlendirme, Performans Bazlı Ücretlendirme
  • SGK Uygulamaları:  Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi, SGK Prim Kesintileri Tablosu, E- Bildirge Girişi
  • Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Hesaplamaları
  • Net Ücret ve İşverene Maliyet Hesaplaması
 • Modül 7: İnsan Kaynaklarında Maliyet Analizi
  • Bütçeleme Nedir, Çeşitleri Nelerdir, Neden Bütçe Yapılır?
  • Gider Kavramı, Stratejiler ve Tecrübeler
  • Nakit Akışı Bütçesi, Analizler ve Bütçe Sunumu
  • İnsan Kaynakları Bütçelerinde Nelere Dikkat Edilmeli?
  • Ücretlerin, Kıdem Tazminatlarının Bütçelenmesi
 • Modül 8: İş Hukuku
  • İş Hukukuna Yön Veren İlkeler
  • İş Hukukunun Temel Kavramları
  • İş Kanunu’nun Uygulama Alanı
  • İş Sözleşmesi Türleri
  • İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları
  • İş Güvencesi
  • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
  • Feshe Karşı Yargı Yolu
  • Hizmet Akdinin Feshinin Sonuçları
  • İşin Düzenlenmesi
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği
  • Uygulamada Karşılaşabilecek Sorunların Ve Emsal Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
  • İdari Para Cezaları
 • Modül 9: İş Sağlığı ve Güvenliği
  •  İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları/Yasal Mevzuat
  • Risk Değerlendirmesi
  • Tehlikelerin Belirlenmesi
  • Kontrol ve Önlemler