Süre: 1 GÜN

Çalışmada günümüzde geçerli olan tüm resmi ve resmi olmayan personel ve özlük işlemleri incelenmektir.

Kimler Katılmalı:

Kurumlarda ilgili departmanlarda çalışmakta olan, yine aynı bölümlerde çalışmaya aday olanlar ile genel bilgi sahibi olmak isteyenler.

Amaç:

Katılımcıların kuruma yeni katılacak, halen çalışmakta ve kurumdan ayrılmış olan tüm çalışanların personel ve özlük işlerinin resmi ve resmi olmayan haklarının takibi ve korunmasında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

İçerik:

 • Personel Giriş İşlemleri
 • Özlük Dosyası
 • Bordro İşlemleri
 • Ücret Bordrosu
 • Bordro Takibi
 • İzin ve İstirahat İşlemleri
 • Fazla Mesailer
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması
 • Çalışma Süresi
 • İş Yerinde İlanı Gereken Belgeler
 • Gece Çalışması
 • İşten Çıkma ve Çıkarma İşlemleri
 • Ücret Hesaplama
 • Ücret Hesaplamada Kanun Parametreleri
 • İşyerinin Tehlike Derecesi
 • Asgari Ücret Tablosu
 • SGK Prim Oranları
 • SGDP Prim Oranları
 • SGK Tavan – Taban Matrahları
 • İşsizlik Prim Oranları
 • SGK Prim Katkısı
 • Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • 2013 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları
 • SGK ve Vergiye Tabi Ödemeler Tablosu
 • Puantaj Çizelgesi
 • Bordro Göstergeleri
 • Tazminat Hesaplamaları
 • Kıdem Tazminatı
 • Kıdem Tazminatına Esas Olan Ücret ve Ödemeler
 • Kıdem Tazminatına Esas Olmayan Ücret ve Ödemeler
 • İhbar Tazminatı