Süre: 1 GÜN

Katılımcıların, başarılı takımların, takım üyelerinin özelliklerini anlamaları, bu özellikleri ne şekilde hayat geçirebilecekleri konusunda donanımlı hale gelebilmeleri, takım içindeki farklı tarzlar, roller ve iletişim biçimleri konusunda bilgi sahibi olabilmelerine yönelik bir çalışmadır.

Kimler Katılmalı:

Tüm pozisyondaki ve kademedeki çalışanlar.

Amaç:

Katılımcıların etkin takım çalışmasının unsurlarını yaşayarak öğrenmeleri. Değerlendirmeler ve eylem planları aracılığıyla “takım ruhu”nun geliştirilmesinin sağlanması.

İçerik:

 • Takım Nedir?
 • Başarılı Takım Liderleri
 • Başarılı Takım Üyeleri
 • Başarılı Takımlar
 • Takım Üyelerinden Neler Bekler?
 • Takımlarda Hedef Belirleme
 • Takımlarda Sorumluluk
 • İşbirliği Yaklaşımı
 • Takımdaki Temel Tepki Biçimleri
 • Çatışma Yönetiminde Adımlar
 • Düşmanlık, Güven Eksikliği ve Geri Bildirim