Süre: 1 GÜN

Personelcilikten temel insan kaynakları yönetimine geçiş yönelimi çerçevesinde katılımcıların İK stratejileri içerisinde işgücü planlaması, kariyer yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi ve profesyonel gelişme konularında bilgi sahibi olması sağlanır. Eğitime katılanların işletmelerde bu konularla ilgili karar süreçlerinde rol alabilecek düzeye gelmesi hedeflenir.

Kimler Katılmalı:

Personel Departmanı çalışanları, Personel Departmanı bulunan işletme yöneticileri, İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda temel bilgileri öğrenmek isteyen çalışanlar ve adaylar.

Amaç:

Personelcilikten insan kaynakları yönetimine geçiş yöneliminin ortaya konması. Temel İK yönetimi stratejilerinin belirlenmesi ve bu stratejiler içerisinde iş etkinliğinin sağlaması. Bu konularla ilgili karar süreçlerinde rol alabilecek yöntemlerin belirlenmesi.

İçerik:

 • DeğişimRekabet ve Rekabetin Unsurları
 • İnsan Kaynakları Yaklaşımı
 • Tarihsel Gelişimi
 • Personelcilikten İnsan Kaynakları Yönetimine
 • Türk İşgücü Piyasası
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İç ve Dış Çevre Faktörlerinin İKY Üzerine Etkisi
 • İnsan Kaynakları Departmanı ve Yöneticisinin Sorumlulukları
 • İKY Süreçleri ve Entegre İKY Modeli
 • Toplam Kalite Yönetiminde İKY’nin Rolü
 • Çalışanların Memnuniyeti
 • İnsan Kaynakları Yönetimi İçin Gerekli Vitaminler