(Orta ve Üst Kademe Yöneticiler)
Süre: 2 GÜN

Eğitime katılanların; başarılı liderlerin özelliklerini anlayacak, liderlik tarzları ve kişisel liderlik tarzları konusunda bilgi sahibi olabilecek, yetki devrinin önemi ve ilkeleri konusunda bilgi sahibi olabilecek, kendilerine bağlı bulunan çalışanların motivasyonlarını artıracak rehberlik becerilerini geliştirebileceklerdir.

Kimler Katılmalı:

Tüm yönetici ve amir pozisyonunda çalışanlar ile bu pozisyonlara aday çalışanlar.

Amaç:

Etkin yöneticilik ile başarılı liderlik arasındaki farklılıkların belirlenmesi,

Liderlerin sahip olması gereken yeteneklerin belirlenmesi,

Bu yeteneklerin iş ortamında yüksek motivasyonla hayata geçirilmesini sağlayacak önlemlerin belirlenmesi.

İçerik:

  • Lider kimdir?
  • Lideri kim seçer?
  • Yönetici kimdir?
  • Yöneticiyi kim seçer?
  • Lider ve Yönetici arasındaki farklar nelerdir?
  • Etkili (Sistem) Liderliğin Faydaları
  • Lidere Direnme Yöntemleri
  • Liderin Başarızıslık Nedenleri
  • Liderin Özellikleri
   • Güçlü Kişilik Özellikleri
     • Açıklık
     • Karizma
     • Mücadele Ruhu
     • Yaratıcılık
     • Güven
     • Nitelik ve Bilgi
   • Üstün Yönetsel Becerileri
     • Yetki devri
     • Ortaklarla Çalışma
     • Hedef Oluşturma
     • İnsan ve Bilgi Odaklı Olma
     • Organizasyonu Bütünüyle Öğrenebilme
     • Uzağı Görme
   • Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi
     • Çatışma ve İletişim Yönetimi
     • Durumsal Liderlik Uygulaması
     • Motivasyon Yaratma
     • Yetenekleri Açığa Çıkarma
     • Adil Ödüllendirme
     • Takım Oluşturabilme
   • Yüksek Kurumsal Güç Oluşturma
     • Yatay Hiyerarşi
     • Kurum Vatandaşlığı
     • Kalite Bilinci
     • Müşteri Odaklı Düşünme
     • Rekabet Gücü ve Esneklik
     • Değişime ve Öğrenmeye Açıklık